KOMUNIKAT NR 2/2009/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 lutego 2009 r. do dnia 14 marca 2009 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
USD 2,13
2,60
2,98
dolar australijski AUD 4,27
dolar kanadyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CAD 2,39
2,80
3,24
dolar nowozelandzki NZD 4,69
euro ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
EUR 3,32
3,95
4,40
forint węgierski HUF 10,72
frank szwajcarski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CHF 1,76
2,40
2,84
funt brytyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
GBP 2,97
3,76
4,25
jen japoński ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
JPY 1,47
1,71
1,83
korona czeska CZK 4,73
korona duńska ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
DKK 3,61
4,27
4,61
korona norweska NOK 3,89
korona szwedzka ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
SEK 3,23
3,46
3,80
won koreański KRW 4,97
złoty polski PLN 6,07