KOMUNIKAT Nr 2/2007/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Wytycznych dla Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); 2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD;

stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 lutego 2007 r. do dnia 14 marca 2007 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

USD 5,79
5,75
5,75
dolar australijski AUD 7,06
dolar kanadyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CAD 5,03
5,03
5,07
dolar nowozelandzki NZD 7,37
euro

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

EUR 4,95
5,00
5,01
forint węgierski HUF 8,60
frank szwajcarski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CHF 3,50
3,55
3,59
funt brytyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

GBP 6,18
6,11
6,00
jen japoński

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

JPY 1,93
2,24
2,45
korona czeska CZK 4,36
korona duńska

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

DKK 5,04
5,02
5,03
korona norweska NOK 5,57
korona szwedzka

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

SEK 4,84
4,91
4,90
won koreański KRW 6,00
złoty polski PLN 5,97