KOMUNIKAT Nr 2/2005/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 lutego 2005 r. do dnia 14 marca 2005 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju

Okres spłaty

Symbol waluty

Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

USD

4,39
4,71
4,97

dolar australijski

AUD

6,35

dolar kanadyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CAD

4,15
4,63
4,94

dolar nowozelandzki

NZD

7,10

euro ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

EUR

3,62
3,98
4,25

forint węgierski

HUF

9,16

frank szwajcarski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CHF

2,26
2,62
2,92

funt brytyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

GBP

5,28
5,39
5,46

jen japoński ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

JPY

1,22
1,54
1,89

korona czeska

CZK

3,99

korona duńska ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

DKK

3,64
3,99
4,29

korona norweska

NOK

4,14

korona szwedzka ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

SEK

3,82
4,16
4,58

won koreański

KRW

4,89

złoty polski

PLN

7,27