KOMUNIKAT NR 12/2004/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 grudnia 2004 r. do dnia 14 stycznia 2005 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju

Okres spłaty

Symbol waluty

Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

USD

4,09
4,53
4,88

dolar australijski

AUD

6,07

dolar kanadyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CAD

4,43
4,90
5,19

dolar nowozelandzki

NZD

6,99

euro

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

EUR

3,67
4,12
4,46

forint węgierski

HUF

9,78

frank szwajcarski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CHF

2,42
2,77
3,09

funt brytyjski

≤ 5lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

GBP

5,57
5,61
5,65

jen japoński

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

JPY

1,25
1,61
2,00

korona czeska

CZK

4,44

korona duńska

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

DKK

3,69
4,18
4,54

korona norweska

NOK

4,18

korona szwedzka

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

SEK

4,00
4,60
5,01

won koreański

KRW

4,53

złoty polski

PLN

7,75