KOMUNIKAT NR 1/2011/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 stycznia 2011 r. do dnia 14 lutego 2011 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański

≤ 5 lat

> 5 lat do 8,5 lat

> 8,5 lat

USD 1,99

2,93

3,66

dolar australijski AUD 6,37
dolar kanadyjski

≤ 5 lat

> 5 lat do 8,5 lat

> 8,5 lat

CAD 2,89

3,45

3,75

dolar nowozelandzki NZD 5,76
euro

≤ 5 lat

> 5 lat do 8,5 lat

> 8,5 lat

EUR 2,40

3,18

3,78

forint węgierski HUF 8,76
frank szwajcarski

≤ 5 lat

> 5 lat do 8,5 lat

> 8,5 lat

CHF 1,63

2,09

2,41

funt brytyjski

≤ 5 lat

> 5 lat do 8,5 lat

> 8,5 lat

GBP 2,51

3,32

3,95

jen japoński

≤ 5 lat

> 5 lat do 8,5 lat

> 8,5 lat

JPY 1,28

1,48

1,77

korona czeska CZK 4,06
korona duńska

≤ 5 lat

> 5 lat do 8,5 lat

> 8,5 lat

DKK 1,77

2,64

3,18

korona norweska NOK 4,04
korona szwedzka

≤ 5 lat

> 5 lat do 8,5 lat

> 8,5 lat

SEK 3,71

3,97

4,21

won koreański KRW 5,02
złoty polski PLN 6,42

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: