KOMUNIKAT NR 1/2008/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD;

stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 stycznia 2008 r. do dnia 14 lutego 2008 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
USD 4,13
4,49
4,74
dolar australijski AUD 7,59
dolar kanadyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CAD 4,83
4,87
4,92
dolar nowozelandzki NZD 8,13
euro ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
EUR 5,04
5,11
5,21
forint węgierski HUF 8,31
frank szwajcarski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CHF 3,50
3,78
3,97
funt brytyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
GBP 5,54
5,62
5,67
jen japoński ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
JPY 1,80
2,04
2,19
korona czeska CZK 5,41
korona duńska

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

DKK 5,24
5,26
5,32
korona norweska NOK 5,61
korona szwedzka ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
SEK 5,14
5,19
5,23
won koreański KRW 6,90
złoty polski PLN 7,05