KOMUNIKAT Nr 1/2005/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Wytycznych dla Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 stycznia 2005 r. do dnia 14 lutego 2005 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju

Okres spłaty

Symbol waluty

Stopa CIRR

dolar amerykański

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

USD

4,21
4,60
4,93

dolar australijski

AUD

6,22

dolar kanadyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CAD

4,15
4,65
4,99

dolar nowozelandzki

NZD

7,01

euro

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

EUR

3,60
3,99
4,30

forint węgierski

HUF

9,13

frank szwajcarski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CHF

2,36
2,75
3,05

funt brytyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

GBP

5,32
5,43
5,48

jen japoński

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

JPY

1,23
1,56
1,92

korona czeska

CZK

4,13

korona duńska

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

DKK

3,98
4,31
4,57

korona norweska

NOK

4,29

korona szwedzka

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

SEK

3,77
4,33
4,76

won koreański

KRW

4,39

złoty polski

PLN

7,25