KOMUNIKAT Nr 11/2007/IDOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 listopada 2007 r. do dnia 14 grudnia 2007 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

USD 5,01
5,20
5,33
dolar australijski AUD 7,51
dolar kanadyjski

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

CAD 5,27
5,28
5,30
dolar nowozelandzki NZD 7,96
euro ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

EUR 5,12
5,16
5,23
forint węgierski HUF 7,86
frank szwajcarski ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

CHF 3,53
3,67
3,82
funt brytyjski

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

GBP 6,05
6,02
6,00
jen japoński

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

JPY 1,93
2,18
2,34
korona czeska CZK 5,23
korona duńska ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

DKK 5,25
5,25
5,25
korona norweska NOK 5,82
korona szwedzka ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

SEK 5,24
5,28
5,30
won koreański KRW 6,49
złoty polski PLN 6,62