KOMUNIKAT NR 11/2004/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 listopada 2004 r. do dnia 14 grudnia 2004 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju

Okres spłaty

Symbol waluty

Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

USD

3,85
4,35
4,75

dolar australijski

AUD

6,27

dolar kanadyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CAD

4,45
4,96
5,26

dolar nowozelandzki

NZD

7,03

euro

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

EUR

3,75
4,21
4,57

forint węgierski

HUF

10,44

frank szwajcarski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CHF

2,40
2,86
3,23

funt brytyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

GBP

5,63
5,70
5,75

jen japoński

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

JPY

1,27
1,62
2,02

korona czeska

CZK

4,76

korona duńska

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

DKK

3,78
4,29
4,66

korona norweska

NOK

4,36

korona szwedzka

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

SEK

4,16
4,75
5,13

won koreański

KRW

4,67

złoty polski

PLN

8,00