KOMUNIKAT Nr 10/2006/(DO/CE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 9 października 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 października 2006 r. do dnia 14 listopada 2006 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

USD 5,69
5,67
5,68
dolar australijski AUD 6,66
dolar kanadyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CAD 4,95
4,97
5,00
dolar nowozelandzki NZD 7,13
euro

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

EUR 4,59
4,64
4,67
forint węgierski HUF 9,17
frank szwajcarski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CHF 3,21
3,28
3,31
funt brytyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

GBP 5,67
5,63
5,58
jen japoński

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

JPY 1,79
2,13
2,39
korona czeska CZK 4,51
korona duńska ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
DKK 4,67
4,61
4,64
korona norweska NOK 4,96
korona szwedzka ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
SEK 4,53
4,60
4,64
won koreański KRW 5,76
złoty polski PLN 6,35