KOMUNIKAT Nr 10/2005/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 11 października 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 października 2005 r. do dnia 14 listopada 2005 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

USD 4,96
5,01
5,08
dolar australijski AUD 6,33
dolar kanadyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CAD 4,24
4,47
4,66
dolar nowozelandzki NZD 6,92
euro

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

EUR 3,37
3,64
3,85
forint węgierski HUF 6,66
frank szwajcarski

≤ 5lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CHF 2,31
2,58
2,77
funt brytyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

GBP 5,18
5,20
5,22
jen japoński

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

JPY 1,31
1,63
1,95
korona czeska CZK 3,29
korona duńska

≤ 5lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

DKK 3,45
3,64
3,82
korona norweska NOK 4,21
korona szwedzka

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

SEK 3,23
3,50
3,82
won koreański KRW 5,81
złoty polski PLN 5,49