KOMUNIKAT NR 10/2004/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 12 października 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 października 2004 r. do dnia 14 listopada 2004 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju

Okres spłaty

Symbol waluty

Stopa CIRR

dolar amerykański

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

USD

3,83

4,36

4,75

dolar australijski

AUD

6,35

dolar kanadyjski

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

CAD

4,50

5,01

5,32

dolar nowozelandzki

NZD

7,16

euro

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

EUR

3,90

4,36

4,70

forint węgierski

HUF

10,95

frank szwajcarski

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

CHF

2,61

3,06

3,39

funt brytyjski

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

GBP

5,83

5,89

5,91

jen japoński

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

JPY

1,28

1,64

2,05

korona czeska

CZK

4,99

korona duńska

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

DKK

3,96

4,46

4,82

korona norweska

NOK

4,61

korona szwedzka

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

SEK

4,31

4,90

5,26

won koreański

KRW

4,75

złoty polski

PLN

8,28