KOMUNIKAT Nr 08/2012/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 sierpnia 2012 r. do dnia 14 września 2012 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


waluta kraju okres spłaty symbol waluty stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański

≤ 5 lat

USD 1,33

> 5 do 8,5 lat

1,62

> 8,5 lat

1,98
dolar australijski AUD 3,66
dolar kanadyjski

≤ 5 lat

CAD 2,04

> 5 do 8,5 lat

2,20

> 8,5 lat

2,40
dolar nowozelandzki NZD 4,47
euro

≤ 5 lat

EUR 1,25

> 5 do 8,5 lat

1,80

> 8,5 lat

2,34
forint węgierski HUF 8,40
frank szwajcarski

≤ 5 lat

CHF 1,35

> 5 do 8,5 lat

1,04

> 8,5 lat

1,27
funt brytyjski

≤ 5 lat

GBP 1,26

> 5 do 8,5 lat

1,65

> 8,5 lat

2,09
jenjapoński

≤ 5 lat

JPY 1,10

> 5 do 8,5 lat

1,19

> 8,5 lat

1,39
korona czeska CZK 2,53
korona duńska

≤ 5 lat

DKK 1,15

> 5 do 8,5 lat

1,23

> 8,5 lat

1,66
korona norweska NOK 2,30
korona szwedzka

≤ 5 lat

SEK 1,87

> 5 do 8,5 lat

1,98

> 8,5 lat

2,10
won koreański KRW 4,12
złoty polski PLN 5,61