KOMUNIKAT Nr 06/2013/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1)   ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2)   stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3)   w terminie od dnia 15 czerwca 2013 r. do dnia 14 lipca 2013 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański

≤ 5 lat

USD 1,40

> 5 do 8,5 lat

1,84

> 8,5 lat

2,31
dolar australijski AUD 3,84
dolar kanadyjski

≤ 5 lat

CAD 2,01

> 5 do 8,5 lat

2,34

> 8,5 lat

2,61
dolar nowozelandzki NZD 4,60
euro

≤ 5 lat

EUR 1,22

> 5 do 8,5 lat

1,64

> 8,5 lat

2,10
forint węgierski HUF 5,59
frank szwajcarski

≤ 5 lat

CHF 1,06

> 5 do 8,5 lat

1,18

> 8,5 lat

1,46
funt brytyjski

≤ 5 lat

GBP 1,44

> 5 do 8,5 lat

1,89

> 8,5 lat

2,36
jenjapoński

≤ 5 lat

JPY 1,18

> 5 do 8,5 lat

1,35

> 8,5 lat

1,56
korona czeska CZK 1,99
korona duńska

≤ 5 lat

DKK 1,00

> 5 do 8,5 lat

1,45

> 8,5 lat

1,87
korona norweska NOK 2,64
korona szwedzka

≤ 5 lat

SEK 1,93

> 5 do 8,5 lat

2,31

> 8,5 lat

2,52
won koreański KRW 3,68
złoty polski PLN 3,82

Poz. 534