KOMUNIKAT NR 04/2014/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1)   ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2)   stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3)   w terminie od dnia 15 kwietnia 2014 r. do dnia 14 maja 2014 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański

≤ 5 lat

USD 1,82

> 5 do 8,5 lat

2,64

> 8,5 lat

3,23
dolar australijski AUD 4,44
dolar kanadyjski

≤ 5 lat

CAD 2,22

> 5 do 8,5 lat

2,67

> 8,5 lat

3,00
dolar nowozelandzki NZD 5,18
euro

≤ 5 lat

EUR 1,32

> 5 do 8,5 lat

1,76

> 8,5 lat

2,23
forint węgierski HUF 5,84
frank szwajcarski

≤ 5 lat

CHF 0,96

> 5 do 8,5 lat

1,23

> 8,5 lat

1,57
funt brytyjski

≤ 5 lat

GBP 2,13

> 5 do 8,5 lat

2,83

> 8,5 lat

3,32
jenjapoński

≤ 5 lat

JPY 1,10

> 5 do 8,5 lat

1,19

> 8,5 lat

1,34
korona czeska CZK 2,13
korona duńska

≤ 5 lat

DKK 1,31

> 5 do 8,5 lat

1,71

> 8,5 lat

2,13
korona norweska NOK 3,10
korona szwedzka

≤ 5 lat

SEK 1,85

> 5 do 8,5 lat

2,45

> 8,5 lat

2,76
won koreański KRW 4,17
złoty polski PLN 4,72