KOMUNIKAT Nr 02/2013/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1)  ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2)  stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3)  w terminie od dnia 15 lutego 2013 r. do dnia 14 marca 2013 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański

≤ 5 lat

USD 1,39

> 5 do 8,5 lat

1,81

> 8,5 lat

2,30
dolar australijski AUD 3,98
dolar kanadyjski

≤ 5 lat

CAD 2,25

> 5 do 8,5 lat

2,47

> 8,5 lat

2,65
dolar nowozelandzki NZD 4,67
euro

≤ 5 lat

EUR 1,39

> 5 do 8,5 lat

1,86

> 8,5 lat

2,34
forint węgierski HUF 6,69
frank szwajcarski

≤5 lat

CHF 1,10

> 5 do 8,5 lat

1,28

> 8,5 lat

1,51
funt brytyjski

≤ 5 lat

GBP 1,68

> 5 do 8,5 lat

2,16

> 8,5 lat

2,63
jenjapoński

≤ 5 lat

JPY 1,08

> 5 do 8,5 lat

1,17

> 8,5 lat

1,40
korona czeska CZK 1,84
korona duńska

≤ 5 lat

DKK 1,33

> 5 do 8,5 lat

1,73

> 8,5 lat

2,08
korona norweska NOK 2,98
korona szwedzka

≤ 5 lat

SEK 1,95

> 5 do 8,5 lat

2,21

> 8,5 lat

2,45
won koreański KRW 3,86
złoty polski PLN 4,46