KOMUNIKAT Nr 02/2012/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;


3) w terminie od dnia 15 lutego 2012 r. do dnia 14 marca 2012 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):

waluta kraju okres spłaty symbol waluty stopa CIRR
1 2 3 4
dolar amerykański ≤ 5 lat USD 1,36

> 5 do 8,5 lat

1,84

> 8,5 lat

2,38
dolar australijski AUD 4,31
dolar kanadyjski

≤ 5 lat

CAD 2,02

> 5 do 8,5 lat

2,31

> 8,5 lat

2,53
dolar nowozelandzki NZD 4,35
euro

≤ 5 lat

EUR 1,83

> 5 do 8,5 lat

2,54

> 8,5 lat

3,12
forint węgierski HUF 10,43
frank szwajcarski

≤ 5 lat

CHF 1,08

> 5 do 8,5 lat

1,25

> 8,5 lat

1,47
funt brytyjski

≤ 5 lat

GBP 1,53

> 5 do 8,5 lat

2,02

> 8,5 lat

2,52
jen japoński

≤ 5 lat

JPY 1,20

> 5 do 8,5 lat

1,35

> 8,5 lat

1,56
korona czeska CZK 3,43
korona duńska

≤ 5 lat

DKK 1,38

> 5 do 8,5 lat

1,79

> 8,5 lat

2,23
korona norweska NOK 2,75
korona szwedzka

≤ 5 lat

SEK 1,91

> 5 do 8,5 lat

2,11

> 8,5 lat

2,29
won koreański KRW 4,50
złoty polski PLN 6,24