KOMUNIKAT Nr 01/2013/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;


3) w terminie od dnia 15 stycznia 2013 r. do dnia 14 lutego 2013 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański

≤ 5 lat

USD 1,35

> 5 do 8,5 lat

1,70

> 8,5 lat

2,13
dolar australijski AUD 3,82
dolar kanadyjski

≤ 5 lat

CAD 2,18

> 5 do 8,5 lat

2,34

> 8,5 lat

2,50
dolar nowozelandzki NZD 4,53
euro

≤ 5 lat

EUR 1,15

> 5 do 8,5 lat

1,61

> 8,5 lat

2,11
forint węgierski HUF 6,94
frank szwajcarski

≤ 5 lat

CHF 1,16

> 5 do 8,5 lat

1,02

> 8,5 lat

1,26
funt brytyjski

≤ 5 lat

GBP 1,45

> 5 do 8,5 lat

1,87

> 8,5 lat

2,30
jenjapoński

≤ 5 lat

JPY 1,10

> 5 do 8,5 lat

1,18

> 8,5 lat

1,38
korona czeska CZK 1,77
korona duńska

≤ 5 lat

DKK 1,06

> 5 do 8,5 lat

1,24

> 8,5 lat

1,67
korona norweska NOK 2,56
korona szwedzka

≤ 5 lat

SEK 1,80

> 5 do 8,5 lat

1,96

> 8,5 lat

2,17
won koreański KRW 3,98
złoty polski PLN 4,36