KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 6 marca 2009 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730) ogłasza się, co następuje:

Minister Gospodarki w dniu 9 stycznia 2009 r. wydał decyzje w sprawie nadania statusu centrum badawczo-rozwojowego następującym przedsiębiorcom:

1) Innowacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

2) KGHM CUPRUM sp. z o.o. — Centrum Badawczo--Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).