KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 stycznia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620 i Nr 257, poz. 1726) ogłasza się, co następuje:

W dniu 1 grudnia 2010 r. Minister Gospodarki wydał decyzję w sprawie nadania statusu centrum badawczo-rozwojowego Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Wdrożeniowemu „MIDACH” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).