KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730) ogłasza się, co następuje:

Minister Gospodarki wydał decyzje w sprawie nadania statusu centrum badawczo-rozwojowego następującym przedsiębiorcom:

1) w dniu 14 października 2008 r. — Instytutowi Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

2) w dniu 27 października 2008 r. — Przedsiębiorstwu Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach;

3) w dniu 14 listopada 2008 r. — Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach;

4) w dniu 14 listopada 2008 r. — LfC sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze;

5) w dniu 14 listopada 2008 r. —OBR POMP sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu;

6) w dniu 10 grudnia 2008 r. — Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).