KOMUNIKAT Nr 1/2009/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.;

minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 stycznia 2009 r. do dnia 14 lutego 2009 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
USD 2,07
2,52
2,89
dolar australijski AUD 4,51
dolar kanadyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CAD 2,61
3,01
3,42
dolar nowozelandzki NZD 5,28
euro ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
EUR 3,59
4,06
4,39
forint węgierski HUF 10,78
frank szwajcarski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CHF 2,01
2,54
2,87
funt brytyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
GBP 3,39
4,00
4,32
jen japoński ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
JPY 1,63
1,82
1,88
korona czeska CZK 5,06
korona duńska ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
DKK 4,49
3,95
4,23
korona norweska NOK 4,34
korona szwedzka ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
SEK 3,11
3,47
3,67
won koreański KRW 5,30
złoty polski PLN 6,60