KOMUNIKAT Nr 10/2008/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 7 października 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 października 2008 r. do dnia 14 listopada 2008 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
USD 3,32
3,88
4,25
dolar australijski AUD 6,20
dolar kanadyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CAD 3,89
4,02
4,27
dolar nowozelandzki NZD 6,57
euro ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
EUR 4,89
4,98
5,14
forint węgierski HUF 9,99
frank szwajcarski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CHF 2,46
2,92
3,32
funt brytyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
GBP 5,36
5,41
5,48
jen japoński ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
JPY 1,90
2,07
2,15
korona czeska CZK 5,05
korona duńska ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
DKK 4,95
5,14
5,27
korona norweska NOK 5,39
korona szwedzka ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
SEK 5,05
4,94
4,89
won koreański KRW 6,86
złoty polski PLN 7,04