USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy