USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.