WYROK z dnia 11 lutego 1998 r. III SA 308-309/97

1. Strona rezygnując z wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję ostateczną i decydując się na rozpatrzenie sprawy w trybie art. 155 Kpa przez organ nadzoru wyznacza tym samym zakres rozpoznania sprawy przez ten organ oraz przez Sąd w razie późniejszego wniesienia skargi na decyzję organu nadzoru. Sądowa kontrola tych decyzji sprowadza się do oceny, czy minister finansów naruszył przepisy tego artykułu. 2. Skoro decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego zgodne były z przepisami prawa, to w interesie społecznym leżało aby podatnik uregulował podatki zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, natomiast słuszny interes strony nie może być utożsamiony z dążeniem do obniżenia wysokości należnego podatku dochodowego wbrew obowiązującym w tym zakresie przepisom.