WYROK z dnia 27.01 2000 r. II CKN 707/98

Jeżeli umowa przedwstępna spełnia warunki konieczne dla ważności umowy przyrzeczonej, upływ określonego w niej terminu nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej.

OSP 2000/10/147 z gl. M. Krajewskiego