DOKUMENT WYPOWIEDZENIA Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Konwencja handlowa podpisana w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią zostaje wypowiedziana przez Rzeczpospolitą Polską.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 14 kwietnia 2004 r.

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller