DEKLARACJA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 marca 2007 r. w 30. rocznicę powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela

W 30. rocznicę powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie i szacunek dla jego inicjatorów i uczestników, którzy w warunkach państwa niesuwerennego i niedemokratycznego stawili opór narzuconemu Polsce systemowi komunistycznemu i podjęli działania na rzecz przestrzegania naturalnych praw ludzkich i praw obywatelskich.

Mimo utrwalonego pojałtańskiego podziału Europy, działacze Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela mieli odwagę wyrazić niepodległościowe aspiracje naszego Narodu, wyrastające z wielowiekowych tradycji walki Polaków o wolność oraz chrześcijańskich korzeni naszej tożsamości. Podstawową formą działań Ruchu Obrony były wydawnictwa, akcje ulotkowe i petycyjne, organizowanie manifestacji patriotycznych, tworzenie wolnych związków zawodowych, studenckich komitetów solidarności, komitetów obrony wiary i Kościoła, komitetów obrony ziemi.

W Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela znaleźli się również ludzie, którzy od początku istnienia systemu komunistycznego podjęli walkę o niepodległość Polski i zapłacili za swój patriotyzm utratą wolności. Ich świadectwo i żywy przykład pomagały we wspólnych przedsięwzięciach.

Swoim istnieniem i działalnością Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela przyczynił się do rozbudzenia aspiracji wolnościowych społeczeństwa u progu Solidarności. Byt znaczącą inicjatywą obywatelską na drodze uzyskania niepodległości i budowy społeczeństwa respektującego prawa człowieka.

Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela dobrze zasłużył się Ojczyźnie.