APEL SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przyspieszenia prac nad zawarciem umowy społecznej „Gospodarka — Praca — Rodzina — Dialog”

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej popiera inicjatywę zawarcia umowy społecznej „Gospodarka — Praca — Rodzina — Dialog”.

Najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoi polska gospodarka w dziedzinie zatrudnienia, jest zmniejszenie bezrobocia i zatrzymanie masowej emigracji młodych, wykwalifikowanych Polaków. Kluczem do tego jest ścisła współpraca wszystkich partnerów rynku pracy, a jej istotnym elementem jest zawarcie umowy społecznej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Rady Ministrów o przeprowadzenie szerokiej debaty publicznej i przyspieszenie prac nad zawarciem tej umowy społecznej.