Drogi Użytkowniku! Informujemy, że z dniem 6 września 2017 r. serwis legeo.pl zakończy swoje działanie. Od 2009 roku pracowaliśmy ciężko nad naszą misją dostarczania rzetelnych informacji prawnych. Przygotowaliśmy treść wszystkich obowiązujących aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz kilka tysięcy orzeczeń polskich sądów. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników korzystało z naszych zasobów, a wielu z nich uzyskało pomoc i rozwiązanie swoich problemów prawnych. Chcemy z tego miejsca podziękować Wam wszystkim za długoletnie zaufanie. W naszej pracy zawsze kierowaliśmy się przejrzystością i uczciwością. Kontynuując tę dobrą praktykę zachęcamy do zabezpieczenia wszelkich ważnych materiałów znajdujących się w serwisie, ponieważ po 6 września będą one już niedostępne. Wszyscy użytkownicy posiadający wykupiony dostęp do naszych płatnych usług w najbliższym czasie otrzymają e-mail z prośbą o podanie numeru rachunku bankowego, na który zwrócona zostanie pełna kwota wpłacona za zakup obecnie aktywnych usług. Dziękujemy za lata współpracy i życzymy powodzenia, Zespół legeo.pl

Regulamin portalu

 

Regulamin portalu

 

§ 1

 

CZYM JEST REGULAMIN

 

Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z portalu internetowego www.legeo.pl , zwanego dalej Portalem, oraz rodzaj i warunki  świadczenia usług drogą elektroniczną przez Techland Sp. Z o.o., z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul.  Żółkiewskiego 3, zwanego dalej Administratorem, w ramach działania Portalu.

 

§ 2

 

SŁOWNIK

 

Administrator, Usługodawca - podmiot zarządzający i prowadzący Portal, właściciel Portalu, firma Techland sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żółkiewskiego 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000136933, kapitał zakładowy 176 891 600,00 zł.

 

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu, tworzący z Polityką Prywatności i Cennikiem integralną część.   Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie informacji o zmianie przy pierwszym logowaniu do Portalu po dokonaniu zmiany.

Polityka Prywatności - dokument dotyczący zakresu wykorzystania danych osobowych Użytkowników.

 

Portal - internetowa platforma informacyjno-społecznościowa umieszczona pod adresem internetowym www.legeo.pl. Portal umożliwia swoim użytkownikom tworzyć internetowe Teczki i porządkować w nich oraz udostępniać przydatne informacje, dokumenty i przepisy prawne.   Pozwala swoim Użytkownikom na zadanie swojego pytania prawnego oraz daje możliwość skomunikowania prawnika oraz klienta w celu uzyskania odpłatnej usługi prawniczej.

 

Użytkownik - osoba zakładająca Konto na Portalu.

 

Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Administratora danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej (tj. imię i nazwisko lub nazwa użytkownika, adres email i hasło. ), oznacza założenie Konta na Portalu.

 

Proces weryfikacji adresu e-mail - służy potwierdzeniu prawdziwości podanego adresu e-mail. Na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie rejestracji w Portalu w postaci adresu http. Proces weryfikacji zostaje zakończony w momencie wejścia Użytkownika pod wskazany adres http.

 

Dane osobowe - dane podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji, dane podane przez Użytkownika w celu uzupełnienia profilu oraz dane podane w trakcie korzystania z Usługi płatnej tj. Twój status zawodowy, branża, w której pracujesz i województwo

Gość, użytkownik niezalogowany - osoba niezarejestrowana, korzystająca z opcji dostępnych dla osób niezarejestrowanych, a także każdy użytkownik Internetu nieodwiedzający Portalu.

 

Treści Własne - wpisy stworzone przez Użytkownika, co do których posiada pełnię praw autorskich.

 

Treści Inne - zamieszczenie przez Użytkownika na Portalu treści innych autorów, np. fragmentów komentarzy do przepisów, fragmentów innych publikacji z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest zamieszczanie treści łamiących prawa autorskie.

 

Treści Zakazane - treści, których umieszczanie jest zabronione na Portalu, np. naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich; treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, a także treści naruszające prawa własności intelektualnej;

Treści Płatne – treści, do których dostęp uzależniony jest od wniesienia określonej opłaty. Wysokość opłaty jest zależna od czasu na jaki Użytkownik zyskuje dostęp do Treści Płatnych.

 

Forum - platforma w ramach której Użytkownicy mogą zadawać pytania oraz udzielać odpowiedzi (w przypadku posiadania w Portalu Konta Dla Prawników) z zakresu prawa.

 

Porady - w regulaminie również jako Zadaj Pytanie - Treści Własne o charakterze wyłącznie informacyjnym umieszczane na Forum mające na celu udzielenie pomocy Użytkownikowi zadającemu pytanie, umożliwiające Użytkownikom uzyskanie niewiążącej informacji prawnej. Funkcjonalność jest bezpłatna. Pytanie Użytkownika jest widoczne publicznie, dla wszystkich pozostałych Użytkowników oraz Gości. Administrator informuje, że odpowiedzi na zadane pytania w tej funkcjonalności są udzielane przez innych Użytkowników, którzy mogą nie posiadać wiedzy prawniczej. Korzystanie z tej funkcjonalności polega wyłącznie na wymianie niewiążących opinii na zadane przez Użytkownika pytanie.  Administrator  nie ma wpływu na treść odpowiedzi  i ich nie weryfikuje. Zastosowanie się przez Użytkownika do rozwiązania wskazanego w odpowiedzi następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika.

 

Konto - przestrzeń Użytkownika w Portalu powstająca i udostępniona dla Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie, po przeprowadzeniu w sposób prawidłowy Rejestracji, przypisana do nazwy (loginu) podanego podczas Rejestracji, dająca możliwość indywidualnej identyfikacji Użytkownika na podstawie danych podanych przez Użytkownika. Użytkownik nie ma możliwości zmiany nazwy (loginu) oraz adresu e-mail podanego podczas procesu Rejestracji. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

 

Konto Dla Prawników - Konto dla Użytkowników będących prawnikiem, adwokatem, radcą prawnym, specjalistą w określonej dziedzinie związanej z prawem lub studentem prawa.

 

Konto Zweryfikowane (Zweryfikowany Ekspert) – Konto Dla Prawników, należące do Specjalisty będącego adwokatem, radcą prawnym lub absolwentem prawa, uprawniające do udzielania Wyjaśnień w ramach opcji Zapytaj Prawnika – Usługa Płatna.

 

Zapytaj Prawnika – funkcjonalność umożliwiająca uzyskanie przez Użytkownika w ramach Portalu odpowiedzi na przedstawiony problem prawny. Zapytaj Prawnika dostępne jest jako Zapytaj Prawnika W Ramach Ceny: Bezpłatne oraz jako Zapytaj Prawnika – Usługa Płatna.

 

Zapytaj Prawnika W Ramach Ceny „Bezpłatne” – w Regulaminie również jako Usługa Bezpłatna. Usługi świadczone przez Specjalistów na rzecz Użytkowników bezpłatnie, polegające na udzieleniu przez Specjalistę odpowiedzi na pytanie zawierające problem prawny Użytkownika zadane na Forum. Pytanie Użytkownika jest widoczne publicznie, dla wszystkich pozostałych Użytkowników oraz Gości. Usługa jest bezpłatna. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za udzieloną w ramach Usługi Bezpłatnej odpowiedź ani za zastosowanie się przez Użytkownika do proponowanych rozwiązań problemu prawnego Użytkownika. Administrator Portalu  informuje, że  skorzystanie z Usługi Bezpłatnej w Portalu nie może zastąpić  bezpośredniego kontaktu z prawnikiem lub wizyty w kancelarii prawnej,  w tym przedstawienia podczas takiego bezpośredniego kontaktu posiadanej przez Użytkownika dokumentacji i udzielenia szczegółowych informacji o sprawie.

 

Zapytaj Prawnika – Usługa Płatna – w Regulaminie również jako Usługa Płatna; płatne usługi świadczone przez Specjalistów posiadających Konto Zweryfikowane na rzecz Użytkowników, polegające na sporządzeniu Wyjaśnienia dla stanu faktycznego wskazanego przez Użytkownika. Specjalista posiadający Konto Zweryfikowane odpowiada tylko za poprawność merytoryczną udzielonego Wyjaśnienia w ramach zadanego pytania i przedstawionego Specjaliście stanu faktycznego. Z Usług Płatnych mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Usługa jest płatna zgodnie z Cennikiem – wyboru Ceny w ramach Usługi Płatnej dokonuje Użytkownik w momencie zadawania pytania w ramach Usługi Płatnej. Skorzystanie z Usługi Płatnej w Portalu nie prowadzi do nawiązania relacji prawnik-klient. W ramach Usługi Płatnej Użytkownik zyskuje Wyjaśnienie problemu prawnego, Wyjaśnienie nie stanowi jednak całościowego rozwiązania opisanego w stanie faktycznym problemu

Administrator Portalu  informuje, że skorzystanie z Usługi Płatnej w Portalu nie powinno zastąpić bezpośredniego kontaktu z prawnikiem lub wizyty w kancelarii prawnej,  w tym przedstawienia podczas takiego bezpośredniego kontaktu posiadanej przez Użytkownika dokumentacji i udzielenia szczegółowych informacji o sprawie.  Pytania zawarte w ramach Usługo Płatnej nie są widoczne na forum porad prawnych.

 

Cena – wybrana zgodnie z Cennikiem przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Zapytaj Prawnika. Dostępne są cztery rodzaje Cen: bezpłatna – w ramach Usługi Bezpłatnej oraz 3 wysokości Ceny w ramach Usługi Płatnej.

 

Wyjaśnienie - porada płatna otrzymana w ramach Usługi Płatnej, stanowiąca informację pomocną przy analizie problemu prawnego Użytkownika. Zakres odpowiedzi udzielonej w ramach Wyjaśnienia oraz czas oczekiwania na Wyjaśnienie jest zależny od Ceny. Stanowi jedynie informację dotyczącą problemu prawnego Użytkownika udzielaną wyłącznie na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Użytkownika, którego poprawność i zgodność z rzeczywistością nie jest weryfikowana przez Specjalistę.

 

Opinia - wystawiana przez Użytkownika zlecającego Usługę Płatną Specjaliście, który wykonał zlecona Usługę płatną.

 

System Płatności - aplikacja Portalu umożliwiająca obsługę finansową stronę opcji Usługi płatne.

 

§ 3

 

KORZYSTANIE Z PORTALU

 

1.  Warunkiem korzystania z Portalu jest akceptacja postanowień Regulaminu.  Użytkownicy wyrażają zgodę na treść Regulaminu oraz, w określonych wypadkach, zgodę na zawarcie umowy na odległość w rozumieniu art. 6 ust.3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012r., poz.1225) każdorazowo indywidualnie dokonując rejestracji.  W przypadku Gości odwiedzających Portal akceptacja następuje poprzez samo wejście na Portal.

2.  Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, z wyłączeniem funkcjonalności Usługi Płatnej, która wymaga uiszczenia określonej opłaty, zgodnie z § 11 Regulaminu oraz Treści Płatnych, korzystanie z których uzależnione jest od uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na Portalu. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w ramach rozwoju Portalu kolejnych produktów płatnych. Korzystanie z opcji płatnych jest dobrowolne.

 

3.  Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu, jednak Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, a także  fizyczne osoby niepełnoletnie, które ukończyły lat 13 pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich opiekuna prawnego.

 

 

§ 4

 

KONTO UŻYTKOWNIKA

 

     1.Założenie Konta daje dostęp do usług w serwisie według własnego uznania. Portal może udostępniać i utrzymywać różne rodzaje kont dla różnych typów Użytkowników.

 

Jeśli otworzysz konto w imieniu firmy, organizacji lub innego podmiotu, oświadczasz, że ​​jesteś upoważniony jako przedstawiciel tego podmiotu do akceptacji niniejszego Regulaminu i że zgadzasz się na zawarte w nim  warunki w imieniu danego podmiotu. Po podłączeniu konta Legeo do innej usługi (np. Facebook czy Twitter), dajesz nam pozwolenie na dostęp do korzystania z informacji z tego serwisu w zakresie dozwolonym przez te serwisy.

 

2. Jako Użytkownik zgadzasz się nie używać nazw użytkownika lub nazw Teczek, które są obraźliwe, obsceniczne, napastliwe lub w inny sposób łamią prawo. Zastrzegamy sobie prawo do żądania, abyś zmienił Twoją nazwę użytkownika lub tytuł Twojej Teczki  w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, według naszego uznania.

 

3.Możesz zamknąć/dezaktywować swoje konto w dowolnym momencie poprzez wysłanie e-maila do kontakt@legeo.pl.

4.  Administrator nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika podawanych przy rejestracji Konta, z zastrzeżeniem jednak, że:podanie niewłaściwego adresu e-mail może spowodować niepowodzenie rejestracji Konta.

5. Jako Użytkownik ponosisz  odpowiedzialność za działania, które występują na Twoim Koncie.   Jesteś obowiązany podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia dostępu do swojego Konta przed osobami nieuprawnionymi, w tym zachować w poufności swoje login i hasło oraz nie przekazywać ich osobom trzecim. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Administratora o wszelkich przypadkach nieuprawnionego użycia Konta Użytkownika.§ 4

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

1.  Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby merytoryczna zawartość Portalu była kompletna i aktualna

2. Jako Użytkownik przyjmujesz do wiadomości, że w stopniu dopuszczalnym przez prawo, całe ryzyko wynikające z dostępu i korzystania z usług serwisu, treści użytkowników, treści w Portalu oraz wynikające z interakcji między użytkownikami ponosi Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt.8

 

3. Serwis może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, reklamodawców, usług, ofert specjalnych czy innych działań, które nie są jego własnością lub nie są kontrolowane przez Portal. Administrator  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści takich witryn czy informacji, materiałów, produktów lub usług na nich zgromadzonych. Jeśli korzystasz z innych stron internetowych, usług lub treści, czynisz to na własną odpowiedzialność.

 

4. Administrator Portalu informuje, że w ramach Portalu Użytkownicy mogą zamieszczać Treści, na które Administrator nie ma wpływu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez siebie Treści oraz konsekwencje tego publikowania i ich dystrybucji w serwisie. Administrator informuje, że Portal jest tylko biernym kanałem online, służącym do dystrybucji i publikacji treści przez Użytkowników. Użytkownik rozumie i zgadza się, że może być narażony na Treści Użytkownika, które są niepoprawne, niewłaściwe, nie odpowiednie dla dzieci, lub w inny sposób łamiące prawo lub Regulamin serwisu. W przypadku powzięcia przez Administratora wiedzy o takich Treściach, Administrator podejmie starania o ich usunięcie Portalu.

 

5.  Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych, płatnie lub bezpłatnie, za pośrednictwem Portalu, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji oraz działań, z zastrzeżeniem pkt.8.

 

6.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkownika wynikających z korzystania z Portalu lub brakiem takiej możliwości, w szczególności utraty danych Użytkownika, opóźnienia w przesłaniu danych spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu Portalu, z zastrzeżeniem pkt.8.

 

7.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie jakichkolwiek działań mających na celu naruszenie ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem pkt.8.

 

8  W Portalu dostępne są elektroniczne wersje aktów prawnych ogłaszanych i wydawanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, które mogą stanowić jedynie materiał informacyjny i pomocniczy. Jedynym źródłem prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, których wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Rady Ministrów.

 

§ 5

 

UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA

 

1.  Administrator jest moderatorem Portalu oraz wszystkich jego funkcjonalności. W szczególności ma prawo do:

 

    ●.stałego nadzoru i modyfikowania pod względem merytorycznym i stylistycznym Portalu oraz do stałego aktualizowania zawartych na nim treści;

 

    ●.usuwania bez podania przyczyny postów, w szczególności zawierających wypowiedzi niezwiązane z danym postem oraz Treści Zakazane, w szczególności wulgaryzmy, linki reklamowe, wypowiedzi naruszające zasady współżycia społecznego oraz przepisy prawa, a także treści, w szczególności pytań, powtarzających się, niezrozumiałych, zawierających dane osobowe, zawierających rażące błędy ortograficzne, stylistyczne, językowe;

 

    ●.ograniczania dostępu do Portalu Użytkowników lub usuwania profili Użytkowników naruszających Regulamin po ich uprzednim ostrzeżeniu;

 

    ●.modyfikacji (w tym zmiany sposobu działania, usunięcia, wprowadzenia dodatkowych) funkcjonalności Portalu.

 

2.  Administrator jest wyłącznie uprawnionym do wprowadzania modyfikacji Serwisu bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników.

 

§ 6

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 

1.  Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania Treści rzetelnych, sprawdzonych i wiarygodnych.

 

2.  Użytkownik jest obowiązany do informowania Administratora o zaistnieniu jakichkolwiek nieprawidłowości w Portalu, w szczególności o naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.

 

3.  Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań mogących w jakikolwiek sposób zakłócić działanie Portalu lub wpłynąć na jego funkcjonalności, w szczególności zabronione jest usiłowanie odczytania haseł innych Użytkowników, przesyłanie wirusów komputerowych, podejmowanie prób tłumaczenia kodu źródłowego, podejmowanie prób zmieniania struktury, przystosowywania bądź wprowadzania jakichkolwiek zmian w Portalu, usuwanie lub obchodzenie technicznych zabezpieczeń Portalu.

 

4.  Użytkownik jest zobowiązany do umieszczania w Portalu wyłącznie treści zgodnych z prawem i zasadami współżycia społecznego.   W przypadku naruszenia prawa lub wystąpienia z roszczeniami przez osoby trzecie, Usługodawca, na mocy obowiązującego prawa, może być zobowiązany do przekazania danych Użytkownika uprawnionym instytucjom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

5. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania hasła dostępu do Konta osobom trzecim.

 

6. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników są określony w Polityce Prywatności Portalu.

 

7. Administrator  nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa i uzyskać dostęp do niektórych danych użytkowników.

 

§ 7

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

1.  Specjalista może promować swoje nazwisko oraz informować o prowadzonej działalności gospodarczej poprzez aktywne działanie na Portalu, w szczególności poprzez tworzenie swojego Profilu w Portalu (gdzie możliwe jest informowanie o swoim doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, o stronie internetowej swojej kancelarii) i udzielanie Porad  w ramach Forum Porady.

 

2.  Użytkownik ma możliwość oceniania jakości Porad udzielanych w ramach Forum Porady.

 

3. Specjalista posiadający Konto Zweryfikowane ma możliwość realizowania zleceń płatnych poprzez korzystanie z Usługi Płatnej.

 

§ 8

 

KORZYSTANIE I ZAMIESZCZANIE TREŚCI. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Administrator pozwala zamieszczać i udostępniać różne treści w Portalu. Wszystko co można zamieścić, napisać, przesłać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać w Portalu, w tym dokumenty, linki do artykułów, fragmenty treści, dokumenty urzędowe, zdjęcia, wpisy, komentarze, notatki i inne materiały , jest określane jako "Treści Użytkownika".

 

2. Portal jest publiczną platformą, w której  Użytkownicy mogą wyszukiwać, przeglądać, czytać i przesyłać  Treści Użytkownika, który udostępnia je publicznie za pośrednictwem Serwisu, o ile osobiste ustawienia Konta tego nie ograniczają.

 

3. Z wyjątkiem Treści Użytkownika, sama usługa i cała treść zamieszczona w ramach Portalu, jest  własnością Administratora. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik ani  Gość nie może jej używać, modyfikować, powielać, rozpowszechniać, sprzedawać, udzielać licencji lub w inny sposób wykorzystywać bez naszej zgody.

 

4. Po unieważnieniu, dezaktywacji konta lub usunięciu Treści Użytkownika z Konta lub Teczek, Administrator może zachować Treści Użytkownika jako kopie zapasowe i archiwalne, na potrzeby marketingowe, handlowe lub ewentulanego audytu. Ponadto  Administrator oraz inni Użytkownicy mogą  kontynuować wyświetlanie, przesyłanie i  modyfikowanie Treści wczesniej udostępnionych przez Użytkowników, które zostały przesłane do Teczek przez tych Użytkowników.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

1. Kiedy odnosimy się do "Praw autorskich", mamy na myśli wszystkie prawa własności intelektualnej  (prawa autorskie i pokrewne) oraz własności przemysłowej.

 

2.  Portal zawiera treści, w tym  loga, grafiki chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania ich i wykorzystywania na jakichkolwiek polach eksploatacji bez pisemnej zgody Usługodawcy, chyba że w Regulaminie określono inaczej.

 

3.  Użytkownicy Portalu są uprawnieni do korzystania z Treści zawartych na Portalu wyłącznie do użytku osobistego.

 

4.  W momencie wprowadzenia Treści Własnych, Użytkownik udziela Administratorowi bezpłatnej, bezterminowej, zbywalnej, światowej i niewyłącznej licencji na korzystanie z wprowadzonych przez siebie Treści na następujących polach eksploatacji:

 

    ●.publikowania Treści na stronach Portalu,

 

    ●.utrwalania i zwielokrotniania Treści - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w szczególności cyfrową,

 

    ●.obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Treść utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

 

    ●.rozpowszechnianie utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

 

5.  W przypadku wprowadzania “Treści Innych” - treści takie powinny być zawsze opatrzone źródłem, z którego pochodzą.  Użytkownik jest obowiązany nie umieszczać na swoim Koncie ani w Portalu treści stanowiących przedmiot ochrony praw własności intelektualnej, do których nie posiadają praw autorskich, praw pokrewnych ani praw do korzystania z praw autorskich ani praw własności przemysłowej, chyba, że uzyskają pisemną zgodę podmiotów uprawnionych;

 

6.  Zamieszczanie Treści Zakazanych jest zabronione.. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści obrażających inne narodowości, religie, osoby publiczne.

 

 

7.  Administrator usunie Profil Użytkownika na jego prośbę zgodnie z par.3 pkt 3 Regulaminu. Skasowanie profilu nie powoduje usunięcia z portalu Treści, komentarzy, ocen Użytkownika, nie są one jednak dłużej opatrywane nazwą Użytkownika. Usunięcie profilu nie powoduje również utraty przez Administratora praw do udzielonej licencji, o której mowa w pkt 4.

 

§ 9

 

ZAPYTAJ PRAWNIKA W RAMACH CENY „BEZPŁATNE”

 

1. Aby uzyskać informację prawną w ramach Usługi Bezpłatnej Użytkownik powinien zadać pytanie zawierające krótki opis problemu prawnego korzystając z zakładki Zapytaj Prawnika i oznaczyć Cenę jako bezpłatną.

 

2. Zadane przez Użytkownika pytanie zostaje uwidocznione w Portalu z opóźnieniem 5 dni. Z upływem 5 dni od dnia zadania pytania przez Użytkownika pytanie zostaje przedstawione Specjalistom i staje się widoczne na Forum.

 

3. Specjaliści mogą udzielać odpowiedzi na zadane w ramach Usługi Bezpłatnej pytanie od momentu uwidocznienia pytania na Forum. Użytkownik może śledzić status swojego pytania na swoim Koncie (Moje Legeo).

 

4. Pytanie oraz odpowiedź na pytanie jest widoczna na Forum.

 

5. W sytuacji, gdy zadane w ramach Usługi Bezpłatnej pytanie nie uzyska odpowiedzi w terminie 5 dni od dnia  jego uwidocznienia na Forum, pytanie zostaje automatycznie zamknięte, co skutkuje niemożnością udzielenia na nie odpowiedzi. W sytuacji zamknięcia pytania Użytkownik może wprowadzić swoje pytanie na ścieżkę płatną, korzystając z Usługi Płatnej.

 

6. Odpowiedź uzyskana w ramach Usługi Bezpłatnej jest bezpłatna.

 

 

§ 10

 

ZAPYTAJ PRAWNIKA – USŁUGA PŁATNA

 

1. KTO ŚWIADCZY. Usługi realizowane w ramach Usługi Płatnej mogą być świadczone wyłącznie przez Specjalistów posiadających Konto Zweryfikowane, tylko w imieniu własnym Specjalisty.

 

2. WERYFIKACJA KONTA. W celu uzyskania Konta Zweryfikowanego należy pozytywnie przejść proces weryfikacji Konta Dla Prawników dokonywany przez Administratora Portalu. Konto podlegające weryfikacji musi być uzupełnione o Dane Osobowe potwierdzające wiarygodność Specjalisty, w szczególności poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Konto podlegające weryfikacji musi zawierać imię i nazwisko Specjalisty. Administrator zastrzega prawo do weryfikacji poprawności zawartych w Profilach danych w dowolny sposób, w szczególności poprzez kontakt telefoniczny.

 

3. KTO ZLECA. Usługi Płatne mogą być zlecane wyłącznie przez pełnoletnich Użytkowników oraz użytkowników niezarejestrowanych, którzy poprawnie przeszli procedurę weryfikacji adresu e-mail w trakcie procesu zadawania pytania w ramach Usługi Płatnej. Usługi Płatne mogą być zlecane wyłącznie w imieniu własnym Użytkownika.

 

4. ZADANIE PYTANIA. Użytkownik korzystając z funkcjonalności „Zapytaj Prawnika” zadaje pytanie oraz wybiera jedną z Cen w ramach Usługi Płatnej. Użytkownik zobowiązany jest do precyzyjnego i rzetelnego, ale zwięzłego opisania problemu prawnego oraz oznaczenia pytania jedną z kategorii sygnalizującą czego dotyczy problem. Wyjaśnienie będzie dotyczyło tylko kwestii opisanych w pytaniu. Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego zlecenia Usługi Płatnej, która może mieć negatywny wpływ na wizerunek Portalu lub narusza przepisy prawa.

 

5. WPŁATA. Administrator przekazuje do Systemu płatności dane konieczne do zrealizowania przelewu za Usługę Płatną. Użytkownik wpłaca poprzez serwis www.platnosci.pl na konto Portalu należność zgodną z wybraną Ceną. Należna kwota, pomniejszona o prowizję Portalu, jest przekazywana Specjaliście zgodnie z pkt.5a poniżej i z  § 11 Regulaminu.

 

5a. GWARANCJA LEGEO. Należność wpłacona przez Użytkownika jest przekazywana Specjaliście pod warunkiem uzyskania Akceptacji Wyjaśnienia. W sytuacji, gdy pytanie nie zostanie zablokowane przez Specjalistę (żaden Specjalista nie wyrazi chęci udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie) w terminie14 dni od momentu zadania pytania przez Użytkownika, należność zostaje zwrócona Użytkownikowi na podane przez niego konto w terminie tożsamym z określonym w § 11 ust. 5 Regulaminu.

 

6. PRZESŁANIE PYTANIA DO SPECJALISTÓW. Po uiszczeniu Ceny przez Użytkownika, pytanie zostaje przesłane do Specjalistów posiadających Konto Zweryfikowane, którzy daną kategorię (dziedzinę prawa) oznaczyli jako obszar swojej praktyki. Jeżeli żaden ze Specjalistów nie oznaczył daną kategorią obszaru swojej praktyki, pytanie zostaje przesłane do wszystkich Specjalistów zarejestrowanych w Portalu.

 

7. UDZIEL ODPOWIEDZI. Specjalista posiadający Konto Zweryfikowane, który chce udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, przyjmuje do realizacji Usługę Płatną poprzez zaznaczenie „Odpowiedz”. Zaznaczenie opcji „Odpowiedz” powoduje zablokowanie pytania dla pozostałych Specjalistów, co uniemożliwia im udzielenie odpowiedzi. Specjalista jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przed upływem czasu oznaczonego na Portalu w prawym górnym rogu pytania.

 

8. KOMENTARZE DO WYJAŚNIENIA. Użytkownik może dodatkowo porozumiewać się ze Specjalistą udzielającym Wyjaśnienia za pomocą prywatnych komentarzy zamieszczanych do odpowiedzi, udzielonej przez prawnika. Pytania Użytkownika nie mogą wykraczać poza zakres zadanego pytania - Specjalista odpowiadać będzie wyłącznie na pytania związane z przedstawionym w problemem Użytkownika, w zakresie który obejmowała Cena. Komentarze i odpowiedzi na komentarz są prywatne, widoczne tylko dla Specjalisty udzielającego odpowiedzi oraz Użytkownika, który zadał pytanie. Użytkownik może zadawać dodatkowe pytania w komentarzach do momentu Akceptacji Wyjaśnienia.

 

9. AKCEPTACJA WYJAŚNIENIA. Po przesłaniu Wyjaśnienia Użytkownik korzysta z opcji „Zamknij pytanie” lub pytanie jest zamykane automatycznie po upłynięciu 48 godzin od dnia przesłania Wyjaśnienia, chyba że Użytkownik uruchomi postępowanie reklamacyjne zgodnie z § 12 Regulaminu. Zamknięcie pytania jest równoznaczne z zaakceptowaniem Wyjaśnienia. Akceptacja powoduje przesłanie wynagrodzenia na konto Specjalisty zgodnie z § 11 Regulaminu. Od momentu akceptacji Użytkownik nie może uruchomić procesu Reklamacji na Usługę Płatną.

10. OPINIA DLA SPECJALISTY. Po zaakceptowaniu Wyjaśnienia Użytkownik powinien wystawić Specjaliście Opinię. Opinia powinna odnosić się do wykonanej usługi i powinna być rzetelna. Opinia zostanie uwidoczniona w Profilu Specjalisty.

 

11. WYNAGRODZENIE SPECJALISTY. Wynagrodzenie Specjalisty jest wypłacane zgodnie z § 11 Regulaminu.

 

12. DZIAŁANIA NIEDOPUSZCZALNE:

 

    1.Niedopuszczalne jest dostarczanie zarówno przez Użytkowników, jak i Specjalistów treści o charakterze bezprawnym;

 

    2.Zakazane są działania mające na celu sztuczne zawyżenie wiarygodności Specjalisty lub Użytkownika;

 

   3. Zabrania się zamieszczania w pytaniu zadanym w ramach Usługi Płatnej, jak i w wiadomościach przesyłanych pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą propozycji realizacji Usługi Płatnej poza Portalem.

 

13. Skorzystanie z Usługi Płatnej w Portalu nie stanowi nawiązania relacji prawnik-klient, jaka ma miejsce w przypadku wizyty w kancelarii prawnej, gdzie sprawa prawna Użytkownika zostanie rozwiązana i poprowadzona w całości.

 

14. W sytuacji, gdy Użytkownik chce nawiązać relację ze Specjalistą w celu kompleksowego rozwiązania problemu prawnego, powinien indywidualnie skontaktować się ze Specjalistą, korzystając z danych udostępnionych przez Specjalistę w Profilu.

 

§ 11

 

OPŁATY I PROWIZJE

 

1. Skorzystanie z funkcjonalności Zapytaj Prawnika wymaga uiszczenia Ceny zgodnej z wybraną przez Użytkownika opcją lub wybrania opcji bezpłatnej.

 

1a. Korzystanie z Treści Płatnych wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na Portalu.

 

2. Płatności w Portalu obsługuje serwis www.platnosci.pl. Do płatności ma zastosowanie Regulamin Systemu Platnosci.pl znajdujący się na stronie WWW tego serwisu.

 

2a. W serwisie niektóre opłaty, wskazane przez Administratora, mogą być dokonywane za pośrednictwem usługi SMS.

 

3. Za obsługę funkcjonalności Zapytaj Prawnika (Usługi Płatnej) Administrator pobiera Prowizję według Cennika.

 

4. Prowizja potrącana jest z wynagrodzenia Specjalisty i jest naliczana od każdej dokonanej transakcji (Usługi Płatnej).

 

5. Wynagrodzenie jest przekazywane Specjaliście, po potrąceniu Prowizji, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie Usługi Płatne zakończone akceptacją Wyjaśnienia przez Użytkownika.

 

6. Kwota wynagrodzenia należna Specjaliście jest rozliczana w trybie miesięcznym, przelewem na konto podane przez Specjalistę w Profilu, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Specjalista świadczył Usługi Płatne.

 

7. Administrator zastrzega możliwość zmiany Cennika, cennika dotyczącego Treści Płatnych oraz zmiany zakresu świadczonych usług. Administrator zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji cenowych.

 

8. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w pieniądzu polskim.

 

§ 12

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Użytkownik przysługuje prawo złożenia reklamacji, zwanej dalej Reklamacją.

 

2. Reklamacja Usługi Płatnej może być składana do momentu akceptacji Wyjaśnienia.

 

3. Powodem uwzględnienia Reklamacji Usługi Płatnej będzie w szczególności:

 

    a)niepoprawność merytoryczna otrzymanego przez Użytkownika Wyjaśnienia;

 

    b) skorzystanie przez Specjalistę z funkcji „Wyślij odpowiedź” bez udzielenia Wyjaśnienia.

 

4. Niezadowolenie Użytkownika z zaproponowanego przez Specjalistę w Wyjaśnieniu rozwiązania problemu nie może stanowić podstawy Reklamacji Usługi Płatnej.

 

5. (usunięty)

 

 

7. W przypadku uwzględnienia przez Portal Reklamacji Usługi Płatnej, pieniądze wpłacone za Usługę Płatną na Konto Portalu zostają zwrócone Użytkownikowi w terminie 30 dni od dnia uznania Reklamacji, na rachunek bankowy z którego dokonano płatności za Usługę Płatną. Specjalista, który sporządził Wyjaśnienie, co do którego uwzględniono Reklamację, nie otrzymuje wynagrodzenia.

 

8. W przypadku niemożności skorzystania z Treści Płatnych użytkownik ma prawo złożenia reklamacji, w szczególności jeśli za dzień w którym nastąpił okres niedostępności Treści Płatnych została opłacona należna opłata

9. Reklamacje powinny być przesyłane za pośrednictwem Portalu poprzez wysłanie na adres kontakt@legeo.pl wiadomości e-mail zatytułowanej w jeden ze sposobów: „Reklamacja”, „Reklamacja Usługi Płatnej” lub „Reklamacja na brak dostępności do Treści Płatnych”, w treści zawierającej:

-  dane Użytkownika (w szczególności jego nazwę/login),

-  podanie przyczyn reklamacji wraz z uzasadnieniem,

- w przypadku Reklamacji na Usługę Płatną także link do reklamowanej porady,

- w przypadku Reklamacji na brak dostępności do Treści także rodzaj subskrypcji (czas dostępu, na który został wykupiony dostęp do Treści Płatnych, sposób uiszczenia należnej opłaty) oraz  długość niemożności uzyskania dostępu do Treści Płatnych, treść komunikatu otrzymywany zwrotnie z Portalu w związku z niemożnością dostępu.

Administrator wzywa Użytkownika do uzupełnienia Reklamacji nie zawierających tych elementów.

 

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji na brak dostępności do Treści Płatnych, Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania subskrypcji Treści Płatnych bez konieczności odprowadzenia dodatkowych opłat przez okres odpowiadający okresowi, w którym występował brak dostępności.

11. Usługodawca rozpatruje Reklamacje w ciągu 14 dniod dnia przesłania przez Użytkownika Reklamacji lub skutecznego uzupełnienia jej elementów.

 

 

12. Reklamacje dotyczące płatności będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem www.platnosci.pl

 

 

§ 14

 

ZAPROSZENIE DO KONTAKTÓW, WYSYŁANIE WIADOMOŚCI

 

1. Wysłanie zaproszenia do Kontaktów jest możliwe pomiędzy dwoma Specjalistami, pomiędzy dwoma Użytkownikami oraz pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą.

 

2. Wysyłanie wiadomości w ramach Portalu jest możliwe tylko pomiędzy osobami będącymi Znajomymi w Portalu.

 

3. Do wiadomości Użytkownicy mogą zamieszczać Załączniki.

 

4. Legeo dostarcza powiadomienia swoim Użytkownikom za pośrednictwem poczty e-mail, w celach wymaganych przez prawo, dla celów marketingowych (o ile Użytkownik wyraził na to wcześniej zgodę) oraz takich, które wynikają z zachowania użytkownika w Serwisie.

 

5. Legeo ma prawo do określenia formy i częstotliwości dostarczania powiadomień pod warunkiem, chyba że sam zrezygnujesz z niektórych z nich w ramach odpowiednich ustawień konta.

 

 

§ 15

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

2. W przypadku zaistnienia sporów związanych z działalnością Portalu, z udziałem Portalu, strony sporu będą dążyły do jego polubownego załatwienia, a gdyby okazało się to z jakichkolwiek powodów niemożliwe, spór będzie rozstrzygany przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Portalu. Niniejszy punkt nie ma zastosowania do sporów z udziałem konsumentów.

3.Niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi jego zmianami, Polityką Prywatności oraz wszelkimi umowami  dodatkowymi stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem . Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznany za nieważny przez właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu, które pozostają w pełnej mocy.

Zamknij
Zamknij