Kontakt

Użytkownicy

Jeżeli jesteś użytkownikiem Legeo.pl i masz propozycje wprowadzenia ulepszeń, znalazłeś istotny błąd na stronie lub chcesz podzielić się uwagami na temat funkcjonowania Legeo, napisz do nas:
kontakt@legeo.pl

Media

Jeśli jesteś przedstawicielem mediów i masz pytania dotyczące serwisu Legeo.pl prosimy o kontakt pod adresem:
pr@legeo.pl

Pobierz pakiet logotypów Legeo: Logo Legeo (zip)

Współpraca

Jeśli chcesz podjąć współpracę z serwisem Legeo.pl prosimy o kontakt pod adresem:
wspolpraca@legeo.pl

Pozdrowienia,
Zespół Legeo

Zamknij
Zamknij