Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

I. Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi


Kod ICD-9 Nazwa
00.121 Terapia tlenkiem azotu
00.17 Wlew czynnika wazopresyjnego
00.181 Terapia przeciwciałami monoklonalnymi
00.182 Terapia przeciwciałami poliklonalnymi
00.211 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe tętnicy szyjnej wspólnej i jej odgałęzień
00.212 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych
00.221 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie aorty i łuku aorty
00.222 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń klatki piersiowej
00.223 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie żyły głównej (górnej) (dolnej)
00.231 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny górnej (kończyn górnych)
00.232 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny dolnej (kończyn dolnych)
00.233 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń ...

Czytaj dalej