Załącznik nr 1 WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

1. Środki odurzające grupy I-N


Lp. Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne

1

2

3

1. 5-FUR-144
XLR-11
[1 -(5-fluoropentylo)-1H-indol-

3-ilo](2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)

metanon

2. 5F-AKB-48 N(1-adamantylo)-1 -(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-karboksyamid, czyli

1 -(5-fluoropentylo)-Ntricyklo[3.3.1.133,7]dekan-1-ylo-1Hindazol-3-karboksyamid

3. 5F-PB-22 ester chinolin-8-ylowy kwasu 1 -(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-karboksylowego
4. A-834,735 1-[(tetrahydropiran-4-ylo)metylo]-1H-indol-3-ilo-

(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo) metanon

5. AB-001 (1-adamant-1-ylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
6. AB-FUBINACA N-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-y lo)-1 -(4-fluorobenzylo)- 1H-indazol-3-karboksyamid
7 ...

Czytaj dalej