Sędzia SN Marian Kocon (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Dończyk

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa „P.P.H.U.L.”, sp. z o.o. w B. przeciwko Kamilowi P. o uznanie umowy darowizny za bezskuteczną, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 12 maja 2011 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Białymstoku postanowieniem z dnia 17 lutego 2011 r.:

„Czy po zmianie k.r.o., dokonanej ustawąz dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 62, poz. 1691) wierzyciel ...

Czytaj dalej