USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania:

1)   krajowego transportu drogowego;

2)   międzynarodowego transportu drogowego;

3)   niezarobkowego krajowego przewozu drogowego;

4)   niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego.

2. Ustawa określa również:

1)   zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego;

2)   odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego:

a)   podmiotów wykonujących przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem,

b)   kierowców,

c)   osób zarządzających transportem,

d)   innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym.

3) zasady i tryb wyznaczania dworców, w których jest udzielana pomoc osobom ...

Czytaj dalej