Ubezpieczenia społeczne obejmują:

1)   ubezpieczenie emerytalne;

2)   ubezpieczenia rentowe;

3)   ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpieczeniem chorobowym”;

4)   ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym”.

1. Ustawa określa:

1)   zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym;

2)   zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru;

3)   zasady, tryb i terminy:

a)  zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,

Czytaj dalej