Załącznik nr 1 SPOSÓB OCENY STANU NARZĄDU WZROKU W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI


Osoby Ostrość wzroku Korekcja Rozpoznawanie barw Pole widzenia Widzenie stereoskopowe Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie
1 2 3 4 5 6 7

1) ubiegające się o prawo jazdy;

2) posiadające prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T;

każdego oka osobno oraz przy patrzeniu razem nie mniej niż 0,5 po korekcji bez ograniczeń: okularowa, soczewkami kontaktowymi, wewnątrz-gałkowymi, pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji niewymagane rozpoznawanie barw pole widzenia powinno wynosić każdym okiem co najmniej 50 ...

Czytaj dalej