W każdej sprawie rozwodowej, w której biorą udział małżonkowie posiadający dzieci, sąd rozstrzyga o wysokości świadczeń alimentacyjnych po rozstaniu się rodziców dziecka. Najczęściej to ojciec płaci alimenty na dziecko i zgodnie z wyrokiem rozwodowym pieniądze te musi co miesiąc płacić do ręki matki dziecka. W myśl artykułu 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.” Niestety, praktyka pokazuje, że alimenty traktowane są jako łatwe źródło ...

Przejdź do artykułu