Koniec programu "Rodzina na swoim", niepewna data wprowadzenia nowego programu dopłat, taniejące kredyty hipoteczne i obawy o koniunkturę gospodarczą - to najważniejsze czynniki, które będą kształtować sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2013 roku.

W ocenie doradców Home Broker i Lion’s House, 2013 rok powinien przynieść wyhamowanie tendencji spadkowej cen mieszkań. Tak uważa ponad połowa ankietowanych (53,8%). Nieco ponad jedna czwarta respondentów (dokładnie 26,5% ) twierdzi jednak, że „dołek cenowy” przypadnie na rok 2014. Niewiele osób – łącznie tylko 6,1% ankietowanych - spodziewa się, że obserwowany dziś spadek cen mieszkań będzie trwał dłużej niż przez kolejne dwa lata.

Trwająca od ...

Przejdź do artykułu