Rozporządzenie określa sposób i zakres znakowania wartością odżywczą żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego lub do zakładów żywienia zbiorowego.

§ 2. Rozporządzenie nie ma zastosowania do:

1) naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych, określonych w ust. 3 pkt 15, 16 i 51 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zwanej dalej „ustawą”;

2) suplementów diety, określonych w ust. 3 pkt 39 ustawy.

§ 3. 1. Znakowanie żywności wartością odżywczą oznacza wszelkie informacje umieszczane w oznakowaniu środka spożywczego, dotyczące wartości odżywczej określonej w ust. 3 pkt 50 ustawy.

2. Użyte w rozporządzeniu pojęcia oznaczają:

1) białko ...

Czytaj dalej