ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 i z 2001 r. Nr 63, poz. 641) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór rejestru transakcji, której wartość przekracza 15 000 euro przeprowadzanej również w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są ze sobą powiązane ...

Czytaj dalej