ODDZIAŁ CELNY I WE WROCŁAWIU
UL. KARMELKOWA 31
Przyjmowanie deklaracji AKCU -tel. 071 798 61 40 
Wydawanie zaświadczeń - tel. 071 798 61 45 
Kierujący sekcją - tel. 071 798 61 39