Aby uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych należy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z wypełnionym oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz oświadzenia dostępny jest w sądzie. Wniosek nie podlega żadnym opłatom. Można go złożyć razem z pismem prosecowym (pozwem o rozwód) do tego samego sądu, który będzie rozpatrywał sprawę. Sąd może uwzględnić wniosek i zwolnić od kosztów sądowych w całości lub w części (postanowieniem) albo wydać postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów. Na postanowienie służy zażalenie (termin wniesienia - 7 dni od otrzymania).

Opłaty w sprawie o rozwod kształtują się następująco:

Od pozwu o rozwód ...

Przejdź do artykułu