USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o timeshare 1) 2)

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania między przedsiębiorcą a konsumentem:

1) umów timeshare;

2) umów o długoterminowy produkt wakacyjny;

3) umów pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego;

4) umów o uczestnictwo w systemie wymiany.

2. Ustawa określa także zasady ochrony konsumentów, z którymi przedsiębiorcy zawierają umowy, o których mowa w ust. 1, prawa i obowiązki przedsiębiorcy i konsumenta będących stronami takich umów oraz skutki odstąpienia przez konsumenta od takich umów.

Czytaj dalej