Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji „A-”, B. i Spółka sp. j. w likwidacji w C, Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji „A.”, spółki z o.o. w C. i Stanisława B. przy uczestnictwie ING Banku Ś. S.A. w K. o rozstrzygnięcie zarzutu braku właściwości sądu polubownego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 13 lipca 2011 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowieniem z dnia 7 marca 2011 r.:

„Czy umowa procesowa w postaci zapisu na ...

Czytaj dalej