Prawo Karne Teczka jest otwarta

Włodzimierz Jonczyk Jestem prawnikiem i ...
Kodeks karny
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest ...
Podmiotem przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. jest także osoba ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Podmiotem przestępstwa określonego w k.k. jest także osoba prowadząca holowany pojazd mechaniczny. Przewodniczący: sędzia SN J. Sobczak (sprawozdawca). Sędziowie SN: T. Grzegorczyk, B. Rychlicki. Prokurator ...
Sam fakt wyjazdu za granicę skazanego oddanego pod dozór (art. 76 § 2 k.k.) ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Sam fakt wyjazdu za granicę skazanego oddanego pod dozór ( k.k.) – nawet z zamiarem długotrwałego pobytu – nie daje podstawy do uznania, że uchyla ...
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, zpóźn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2-4 otrzymują brzmienie: „§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia ...
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, zpóźn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2-4 otrzymują brzmienie: „§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia ...
Wyrok sygn. akt K 34/12
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 48, poz. ...
Kodeks karny
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest ...
Zamknij
Zamknij