Za używanie służbowego auta podatek zapłacisz ryczałtem. W zależności od ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Podatek dochodowy: dywidenda rzeczowa opodatkowana?
0 poleceń
0 komentarzy
2 przesłania
Na początek wyjaśnić należy, co to jest datio in solutum?dywidendy, wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów/akcji, czy też w zakresie zwrotu pożyczek. Konsekwentnie, zarówno w projekcie zmian do ustaw o podatkach dochodowych z ...
Art. 27a. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
64) 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza na stronie internetowej ...
Bank oddaje ci pieniądze za zakupy kartą? Niedługo możesz zapłacić od tego ...
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
PiS i SLD chcą podwyższenia podatków. Kiedy rządziły, same je obniżały
0 poleceń
1 komentarz
0 przesłań
Jak zmienią się ulgi podatkowe w 2013 r.
1 polecenie
0 komentarzy
3 przesłania
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o PIT, która przewiduje zmiany w ulgach podatkowych - poinformowała Kancelaria Prezydenta na swojej stronie internetowej.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
0 poleceń
0 komentarzy
3 przesłania
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;
Zamknij
Zamknij